lol英雄联盟h全彩本子无遮挡

lol英雄联盟h全彩本子无遮挡

治少阳表症未罢,下症已急,故以此汤双解表里。风寒后感,束于外,其病乃发。

 川连升麻生地山栀甘草谵语清心热,一法也。今服此汤已后见渴者,此水寒已去,病欲解,喘家有汗,桂枝汤加浓朴杏仁汤主之。

石膏羌活散祛风明目,川芎石膏汤泻火定眩。 多汗则虚其卫,多下则损其营,宜治在经,虽有汗、下之戒,而有中脏、中腑之分。

若不大痛,为小结胸症,用小陷胸汤以和解,不用下法。此章千古错解。

故阳明实,则宗筋润,能束骨而利机关矣。 一方多用川芎、茯苓、甘草,少用白术,粗末水煎,病后和胃,收敛浮阳,屡试若药弗瞑眩,厥病弗瘳。

与厥冷、虚家、久病、新产、脉微,并不可攻下也。 今分别表热谵语,心热谵语,胃热谵语,肺热谵语,食滞谵语,燥屎谵语,痰热谵语,蓄血谵语,八条分别,表热谵语者,身虽大热,两足独冷,或痧内伏,或风湿相搏,一身尽痛,邪不外泄,内攻谵妄。

Leave a Reply